Restaurapp staat in het Entree Magazine

Ontvang je het Entree Magazine? De oplettende lezer komt ons tegen op pagina 53!