Privacy Statement Restaurapp

Wie zijn wij?

Vinvu Software BV is een software bedrijf die handelend onder Restaurapp apps levert aan restaurants. Via ons platform krijgen restaurants een app in de app store die Restaurapp beheert, onderhoud en update. Naast de app kunnen restaurants ook een bestelwebsite krijgen die dezelfde producten toont. Via de app of bestelwebsite kun jij als consument bij een desbetreffende restaurant bestellen. Restaurapp houdt zich aan de regels bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurapp verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam

● Geboortedatum

● Adresgegevens

● Telefoonnummer

● E-mailadres

● Betaalgegevens (voor zover van toepassing)

● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

● UUID van jouw toestel (indien deze door jou verstrekt is) om push berichten te verzenden

● Gegevens over jouw activiteiten op onze website

● Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

● IP-adres

● Internetbrowser en apparaat type

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@restaurapp.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Cookiebeleid

Restaurapp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze cookie verklaring: https://www.restaurapp.nl/cookieverklaring.

Waarom we je gegevens gebruiken

Restaurapp verwerkt persoonsgegevens van consumenten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing) en om aan de restaurants de bezorggegevens van consumenten te kunnen verstrekken. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert Restaurapp jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de AVG heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot contact@restaurapp.nl. Restaurapp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Restaurapp selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Hoe lang we gegevens bewaren

Restaurapp zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij Restaurapp op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met anderen

Restaurapp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de restaurants die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging

Restaurapp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@restaurapp.nl.

Contactgegevens

Vinvu Software B.V. handelend onder de naam Restaurapp

Kvk nummer: 84836776
Adres: De Kolk 6, 8255 PE Swifterbant
Email: contact@restaurapp.nl
Telefoonnummer: 0321 700 246